guarantee_banner_gr.png

Εισαγωγή
Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών και πώλησης (στο εξής: γενικοί όροι), ρυθμίζουν την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών του ProFixIt.gr (στο εξής προϊόντα και υπηρεσίες) που γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας. Αυτές οι αγορές είναι για τους χρήστες της ιστοσελίδας μόνο, που διαμένουν στην Ελλάδα, και που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των πωλήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών (εφεξής πελάτες).
Ο Πελάτης πρέπει να ενημερωθεί και να διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμφωνηθούν ως ανάγνωση, κατανόηση και να γίνουν πλήρως αποδεκτές από τον Πελάτη, όταν κάνει μια παραγγελία για την αγορά από την ιστοσελίδα μας. Ο Πελάτης πρέπει συνεπώς να αποδεχθεί αυτούς τους Γενικούς Όρους. Η Profixit.gr απαλλάσσετε από οποιουσδήποτε άλλους όρους από αυτούς που ισχύουν οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως.

Σύμβαση χρήσης
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων κα των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο τόπο αυτό. Μετά την ανάγνωση ο επισκέπτης / χρήστης εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του profixit.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης
Η profixit.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, γραφικών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η profixit.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης δήλωσης ή άλλης πληροφορίας, που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Ούτε επίσης εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, αλλά εγγυάται πως τα σφάλματα και τα λάθη θα διορθώνονται μόλις γίνονται αντιληπτά (παρακαλούμε τη βοήθεια σας γι’ αυτό, ενημερώστε μας εάν εντοπίσετε κάποιο λάθος). Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η profixit.gr διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τα λάθη, τις ανακρίβειες ή τις παραλείψεις, ακόμη και μετά την παραγγελία που θα έχει σταλεί και διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του profixit.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Επίσης ο παρών δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά, εντούτοις χρησιμοποιεί έναν από τους καλύτερους server στον κόσμο και προστατεύεται με την πιο απροσπέλαστη προστασία κατά οποιασδήποτε μορφής ιών .

Προϊόντα
Τα προϊόντα που διατίθενται στην ιστοσελίδα για online αγορά είναι προϊόντα τεχνολογίας.
Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε τρέχουσα διαθεσιμότητα. Η profixit.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα όρια των ποσοτήτων και / ή το είδος των αγαθών που μπορούν να αγοραστούν στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες θα ενημερωθούν, εάν οι παραγγελίες τους δεν μπορούν να καλυφθούν, διότι το παραγγελθείς προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Τιμές
Οι τιμές των προϊόντων που εκφράζονται στην Ιστοσελίδα είναι σε € (Ευρώ) και συμπεριλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους ή τέλη. Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνονται και ανέρχονται στα 7€ ανά αποστολή. Η profixit.gr ελέγχει συνεχώς ότι όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σωστές, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία λαθών. Σε περίπτωση που ένα σφάλμα ήταν να βρεθεί στην τιμή ενός προϊόντος, η profixit.gr, θα δώσει στον πελάτη την ευκαιρία να επιβεβαιώσει εκ νέου την αγορά των προϊόντων στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει.

Προσφορές
H profixit.gr διατηρεί την ικανότητα να προσφέρει ειδικούς όρους της πώλησης ή της προώθησης των προϊόντων στο χώρο της. Οι όροι που εφαρμόζονται στις προσφορές θα πρέπει να ρυθμίζεται κάθε φορά από την profixit.gr, με συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις στους πελάτες της. Για κάθε τι που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά, οι γενικοί όροι θα πρέπει να θεωρείται ότι ισχύουν.

Τροποποίηση των γενικών όρων
Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Η profixit.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους γενικούς όρους των πωλήσεων, ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή ακυρώσεις θα έχουν άμεση ισχύ, αφού έχουν κοινοποιηθεί μέσω των σημειώσεων που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα. Αφού έκανε την κοινοποίηση, κάθε πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της profixit.gr από τον Πελάτη πρέπει να συμφωνηθεί ως πλήρης αποδοχή των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
Σε περίπτωση που τυχόν διαφωνίες μπορεί να προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτών των γενικών όρων της πώλησης ή των υπηρεσιών μεταξύ του profxit.gr και του πελάτη, αναφέρονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου του τόπου διαμονής ή κατοικίας του καταναλωτή.

Συμπέρασμα της σύμβασης
Η Σύμβαση τέθηκε μεταξύ profixit.gr και Πελάτη, θα πρέπει να συμφωνηθεί ότι έχει συναφθεί όταν η εντολή διαβιβάστηκε από τον Πελάτη, σε σχέση με τη διαδικασία αγοράς που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και αφού λάβουν έγκριση για τη χρέωση από την εταιρεία που εκδίδει την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται από των Πελάτης για την πληρωμή, φτάνει στη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Η εντολή πληρωμής που στάλθηκε από τον Πελάτη θα είναι δεσμευτική για την profixit.gr , μόνο εάν η πλήρης διαδικασία της αγοράς έχει ολοκληρωθεί τακτικά και σωστά, χωρίς κανενός είδους σφάλμα που προκύπτει από την ιστοσελίδα. Η profixit.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ανάλογα με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου τη διαβίβαση των δεδομένων.
Με την αποστολή της στην profixit.gr , ο Πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει έχοντας διαβάσει όλες τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της αγοραστικής διαδικασίας και την πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων.
Το δελτίο παραγγελίας θα πρέπει να αποθηκεύετε στη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των παραγγελιών.
Η profixit.gr αποστείλει στον Πελάτη μέσω e-mail επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας που αποστέλλεται από τον πελάτη, το οποίο περιέχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των αγορασθέντων προϊόντων, την ημερομηνία και ώρα που η παραγγελία έγινε, τη διεύθυνση της profixit.gr , της πληροφορίες σχετικά με το υπηρεσίες υποστήριξης και οι υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις, οι όροι της υπαναχώρησης, η λεπτομερής αναγραφή της τιμής, ο τρόπος πληρωμής που έχει επιλεγεί από τον Πελάτη. Ο Πελάτης, χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να ελέγξει το περιεχόμενο της κοινοποίησης και να αναφέρει αμέσως τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην profixit.gr .
Τέλος η profixit.gr με κάθε επιφύλαξη των Ν. 2251/94 άρθρο 4, Ν. 2472/97, Ν. 2174/99, Π. Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και το Π.Δ. 131/2003, δηλώνει το σεβασμό της σε κάθε νομικό πλαίσιο.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η προφιχιτ.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέποντας και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το λογότυπο Profixit – The Professional Choice, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της profixit.gr, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Δικτυακού αυτού τόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Εγγραφή
Για να ολοκληρώσουν μια αγορά στην ιστοσελίδα, η εγγραφή είναι απαραίτητη. Η διαδικασία για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα απαιτεί τη συμπλήρωση σε ηλεκτρονική μορφή, με τα πεδία που πρέπει να ολοκληρωθούν με τις προσωπικές πληροφορίες και e-mail διεύθυνση του Πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μετά την εγγραφή, ο Πελάτης θα έχει έναν προσωπικό λογαριασμό που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω ενός όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τα οποία είναι αυστηρός εμπιστευτικά.
Η ανάθεση των εν λόγω πληροφοριών εγγυάται την ανωνυμία για τον Πελάτη. Εναπόκειται στον Πελάτη να μην αποκαλύπτει τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο.
Ο Πελάτης θα ευθύνεται για τυχόν παράτυπες ενέργειες και τη συμπεριφορά ή τα οποία είναι κατά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή τους παρόντες Γενικούς Όρους που διαπράττονται από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον προσωπικό λογαριασμό στη θέση τους. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την profxit.gr για τυχόν κλοπή, απώλεια ή κακή τοποθέτηση του κωδικού πρόσβασης, καθώς και οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης από τρίτους.

Παροχή και χρήση e- mail
Η διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο προς τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του διέπετέ από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο.
Ο επισκέπτης / χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα και ένα κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από το Δίκτυο είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και το Δίκτυο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο Δίκτυο οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.
Το Δίκτυο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Δίκτυο διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.
Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του profixit.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000)και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.
Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια ο κόμβος αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Cookies
Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη /χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

"Δεσμοί" (links)προς άλλα sites
Το profixit,gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το profixit.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

"Δεσμοί" (links)προς το Δίκτυο
"Δεσμοί" προς το Δίκτυο επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν(ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι "δεσμοί" αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή για τις μεθόδους της ηλεκτρονικής αγοράς, επικοινωνήστε μαζί μας:
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλ: +30 211 4060 245

Σας ευχαριστούμε πολύ που διαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης τις ιστοσελίδας profixit.gr .

LiveZilla Live Chat Software